Szpital im. Świętej Anny w Miechowie
Szpital Św. Anny w Miechowie ul. Szpitalna 3, 32-200 Miechów
Spis Telefonów
Pogotowie ratunkowe 999 lub 112
  
Rejestracja do Lekarzy Specjalistów (041) 382 03 47
Rejestracja do poradni chirurgicznej i ortopedyczno-urazowej   (041) 382 03 89
Rejestracja do poradni diabetologicznej (041) 382 03 92
Rejestracja do poradni leczenia bólu (041) 382 02 81
Rejestracja do poradni gastroenterologicznej (041) 382 03 63
Rejestracja do poradni gruźlicy i chorób płuc (041) 382 03 93
Rejestracja do poradni chorób zakaźnych (041) 382 03 93
Rejestracja do poradni zdrowia psychicznego (041) 382 03 50
  
Nocna i świąteczna opieka madyczna (041) 382 02 38
  
Transporty Sanitarne - Szpital (041) 382 03 39
SOR - Izba Przyjęć (041) 382 02 59
  
Sekretariat (041) 382 03 32
(041) 382 03 33
fax (041) 382 03 42
Dział Służb Pracowniczych
Kierownik (041) 382 03 10
Służby Pracownicze (041) 382 03 12
Księgowość
Główny Księgowy (041) 382 01 13
(041) 382 03 18
Kierownik Finansowy i Inwentaryzacja (041) 382 03 21 
Księgowość Finansowa (041) 382 03 16 
Kasa Szpitala (041) 382 03 14 
Kierownik Płac i Zasiłków (041) 382 03 09 
Księgowość Płace (041) 382 03 17 
Dział Statystyki i Analiz
Kierownik (041) 382 01 14 
Rozliczenia - poradnie specjalistyczne (041) 382 02 49 
Rozliczenia - oddziały szpitalne (041) 382 02 57 
Specjalista ds. szkoleń i promocji zdrowia (041) 382 02 74
Mój stan
Statystyka medyczna - wydawanie dokumentacji medycznej (041) 382 02 27
Dział Prawny
Radca Prawny (041) 382 02 63 
Dział Sprzętu Medycznego i Łączności i Informatyki
Kierownik (041) 382 01 11
Warsztat naprawy sprzętu med. (041) 382 02 55
(041) 382 01 23
Konserwator systemów łączności (041) 382 03 00
Operator systemu telekom. (041) 382 01 01
Informatyk (041) 382 02 50
Dział Infrastruktury
Kierownik (041) 382 03 19 
St. referent ds. infrastruktury, goniec (041) 382 03 20 
Ochrona środowiska i Archiwum (041) 382 03 20
Pracownicy gospodarczy (041) 382 02 92 
  
Przełożona pielęgniarek
(041) 382 03 13 
Pielęgniarka ds. zakażeń szpitalnych
(041) 382 02 44
Dział Zaopatrzenia (041) 382 03 30 
Zamówienia Publiczne (041) 382 03 08
Inspektor BHP i PPOŻ
(041) 382 03 05
Obrona Cywilna
(041) 382 03 04
Kotłownia (041) 382 03 24
Depozyt ubrań
(041) 383 03 37 
  
Poradnie Specjalistyczne
Poradnia Urologiczna (041) 382 02 31
Poradnia Leczenie Bólu (041) 382 02 38
Poradnia Chirurgiczna (041) 382 03 80
Poradnia Laryngologiczna (041) 382 03 81
Poradnia Neurologiczna (041) 382 03 82
Poradnia Reumatologiczna (041) 382 03 57
Poradnia Diabetologiczna (041) 382 03 92
Poradnia Dermatologiczna (041) 382 03 85
Poradnia Okulistyczna (041) 382 03 88
Poradnia Kardiologiczna (041) 382 03 48
Poradnia Zdrowia Psychicznego i Odwykowa (041) 382 03 50
Poradnia Medycyny Pracy (041) 382 03 91
Poradnia dla Kobiet "K" (041) 382 02 91
Poradnia przeciwgruźlicowa dla dzieci i alergologiczna  (041) 382 02 16
Poradnia przeciwgruźlicowa dla dorosłych (041) 382 03 93
  
Stomatologia
 
Gabinet - Lekarz stom. A. Budzińska (041) 382 03 96
Gabinet - Lekarze stom. B. Gocał i M. (041) 382 03 55
Gabinet - Lekarze stom. H. Urban-Szopa (041) 382 03 54
Gabinet - Lekarze stom. M. Włodarczyk (041) 382 03 84
Gabinet - Lekarze stom. K. Żebrak (041) 382 02 80
Pracownia Protetyki Stomatologicznej - M. Galant (041) 382 03 56
  
Apteka Szpitalna
Kierownik (041) 382 03 75
Ekspedycja leków (041) 382 02 18
Fizjoterapia
Kierownik (041) 382 03 59 
Gabinet Zabiegowy (041) 382 03 99 
Gabinet fizykoterapii (041) 382 03 61 
Rehabilitacja
Kierownik (041) 382 03 59
Gabinet zabiegowy (041) 382 03 40
Gabinet fizykoterapii (041) 382 03 61
Pracownia Radiologiczna
Kierownik (041) 382 03 03
Kierownik techników RTG (041) 382 03 99
Rejestracja RTG (041) 382 03 01
Dyżurka techników RTG (041) 382 03 02
  
Pracownia Gastroskopii i Rektoskopii (041) 382 03 63
Gabinet EEG
(041) 382 03 31
Pracownia Cytologiczna (041) 382 03 73
Centrala Sterylizacyjna (041) 382 03 60
  
Oddział Intensywnej Terapii i Anestezjologii (O.I.T.I.A)
Ordynator (041) 382 02 78
Oddziałowa (041) 382 02 81
Dyżurka lekarska (041) 382 02 79
Oddział Dziecięcy
Ordynator (041) 382 02 07
Oddziałowa (041) 382 02 06
Dyżurka lekarska (041) 382 02 04
Oddział Wewnętrzny - Ogólny
Ordynator (041) 382 02 10
Oddziałowa (041) 382 03 36
Dyżurka lekarska /dzienna/ (041) 382 02 15
Oddział Wewnętrzny - Kardiologiczny
Ordynator (041) 382 02 11
Oddziałowa (041) 382 02 12
Dyżurka lekarska /nocna/ (041) 382 03 45
Oddział Neurologiczny
Ordynator (041) 382 02 23
Oddziałowa (041) 382 02 24
Dyżurka lekarska (041) 382 02 22
Oddział Ginekologiczno-Położniczy
Ordynator (041) 382 02 48
Oddziałowa (041) 382 02 25
Dyżurka lekarska (041) 382 02 26
Blok Porodowy 
Dyżurka położnych (041) 382 03 70
Oddział Noworodków
Ordynator (041) 382 02 29
Oddziałowa (041) 382 02 37
Dyżurka pielęgniarek (041) 382 02 36
Oddział Chirurgiczny
Ordynator (041) 382 02 40
Oddziałowa (041) 382 02 41
Dyżurka lekarska (041) 382 02 46
Blok Operacyjny
Dyżurka instrumentariuszek (041) 382 03 77
Oddział Obserwacyjno-Zakaźny
Ordynator (041) 382 02 89
Oddziałowa (041) 382 03 79
Dyżurka lekarska (041) 382 02 99
Dyżurka pielęgniarek (041) 382 03 64
Oddział Gruźlicy i Chorób Płuc
Ordynator (041) 382 02 87
Oddziałowa (041) 382 03 67
Dyżurka lekarska (041) 382 03 15
Zakład Opiekuńczo-Leczniczy
Sekretariat (041) 382 03 98
  
bio-Diagnostyka Sp. z.o.o. (NZOZ)
Dyżurka laborantek (041) 382 02 72
Gminny Ośrodek Zdrowia (POZ)
Rejestracja Dziecięca (041) 382 03 23
Sekretariat (041) 382 02 97
Bank Krwi - Szpital
Dyżurka pielęgniarek (041) 382 02 85
Apteka Fundacji Szpitala św. Anny
Apteka (041) 382 03 52
Biuro apteki (041) 382 03 34
Stacja Dializ (Budynek "F")
Sekretariat (041) 382 02 90

 

projekt i wykonanie: WonderSoftware