Szpital im. Świętej Anny w Miechowie
Szpital Św. Anny w Miechowie ul. Szpitalna 3, 32-200 Miechów
Cennik usług

CENNIK BADAŃ I USŁUG WYKONYWANYCH PRZEZ SZPITAL ODPŁATNIE OD 01.01.2014 R

 

L.P.RODZAJ BADANIACENA W ZŁ
1 Zdjęcie oczodołów 33,00
2 Zdjęcie żuchwy 22,00
3 Zdjęcie czaszki 44,00
4 Zdjęcie zatok 22,00
5 Zdjęcie kości twarzy 22,00
6 Zdjęcie kości nosa 22,00
7 Zdjęcie stawów skroniowo-żuchwowych 44,00
8 Zdjęcie kręgosłupa szyjnego 33,00
9 Zdjęcie kręgosłupa szyjnego czynnościowe 55,00
10 Zdjecie kręgosłupa piersiowego 2 proj. 44,00
11 Zdjęcie kręgosłupa lędźwiowego 2 proj. 44,00
12 Zdjęcie kręgosłupa na stojąco 33,00
13 Zdjęcie kręgosłupa na stojąco 2 projekcje 44,00
14 Zdjęcie kości krzyżowej lub ogonowej 22,00
15 Zdjęcie stawów biodrowych u dzieci 22,00
16 Zdjęcie stawów biodrowych u dorosłych 33,00
17 Zdjęcie stawu biodrowego lewego lub prawego 33,00
18 Zdjęcie miednicy 33,00
19 Zdjęcie przeglądowe jamy brzusznej 33,00
20 Zdjęcie klatki piersiowej 44,00
21 Zdjęcie klatki piersiowej AP i boczne 55,00
22 Zdjęcie łopatki 1 projekcji 22,00
23 Zdjęcie łopatki 2 projekcje 44,00
24 Zdjęcie mostka skośne lub boczne 33,00
25 Zdjęcie żeber 22,00
26 Zdjęcie obojczyka 22,00
27 Zdjęcie barku w 1 projekcji 22,00
28 Zdjęcie barku 2 projekcje 44,00
29 Zdjęcie kości ramieniowej 22,00
30 Zdjęcie stawu łokciowego 2 projekcje 44,00
31 Zdjęcie stawów łokciowych 44,00
32 Zdjęcie przedramienia 2 projekcje 44,00
33 Zdjęcie nadgarska 2 projekcje 22,00
34 Zdjęcie nadgarstków 33,00
35 Zdjęcie dłoni 22,00
36 Zdjęcie palców dłoni od I do V 22,00
37 Zdjęcie kości udowej 1 projekcja 22,00
38 Zdjęcie kości udowej 2 projekcje 44,00
39 Zdjęcie stawu kolanowego 2 projekcje 44,00
40 Zdjęcie porównawcze st.kolanowych 55,00
41 Zdjęcie rzepki stawu kolanowego 2 proj. 33,00
42 Zdjęcie podudzia 44,00
43 Zdjęcie stawu skokowego 33,00
44 Zdjęcie stawów skokowych 44,00
45 Zdjęcie kości stopy 2 projekcje 33,00
46 Zdjęcie palców stopy od I do V 22,00
47 Zdjęcie pięty 2 projekcje 33,00
48 Zdjęcie pięt porównanwcze 33,00
49 Zdjęcie stóp porównanwcze 44,00
50 RTG zęba 15,00
51 Zdjęcie panoramiczne stomatologiczne 40,00
52 Opis zdjęcia wykonanego poza pracownią 20,00
53 Sporządzenie odpisu wyniku RTG 5,00
54 USG jamy brzusznej 40,00
55 USG gruczołu krokowego 40,00
56 USG miednicy mniejszej 35,00
57 USG tarczycy 40,00
58 USG przezciemieniowe mózgu 40,00
59 USG piersi 50,00
60 USG moszny 50,00
61 Badanie dupleks-doppler tętnic szyjnych 50,00
62 USG ślinianek szyi 50,00
63 USG przetoki tętniczo-żylnej 50,00
64 Urografia 80,00
65 Wlew kontrastowy 100,00
66 RTG żołądka i dwunastnicy 60,00
67 Badanie cytologiczne 25,00
68 Stopień czystości pochwy 10,00
69 Rektoskopia 40,00
70 Gastroskopia z testem urazowym 85,00
71 EKG spoczynkowe 20,00
72 Próba wysiłkowa 65,00
73 Holter 65,00
74 ECHO 65,00
75 EEG 55,00
76 Spirometria 15,00
 W PORADNIACH SPECJALISTYCZNYCH 
77 Badanie lekarskie w każdej Poradni Specjalistycznej 50,00
78 Szycie rany (+ każda następna nitka 5 zł) 10,00
79 Gips 20,00
80 Iniekcja 5,00
81 Badanie krwi na zlecenie 40,00
82 Prawo jazdy niezawodowe 60,00
83 Badania profilaktyczne /wstępne, okresowe, kontrolne/ 50,00
84 Badania profilaktyczne kierowców 80,00
85 Badania lekarskie do celów sanitarno-epidemiologicznych 50,00
 INNE 
86 Pobyt matki z dzieckiem 20,56 + VAT 22,00
87 Jednodniowy pobyt osoby pod wpływem alkoholu do 12 h 250,00
88 Jednodniowy pobyt osoby pod wpływem alkoholu od 12 -24 h 350,00
 RODZAJ USŁUGCENA W ZŁ
89 Krew 1 jednostka 150,00
  Sterylizacja: 
90 * pakiet mały 4,00
91 * pakiet średni 7,00
92 * pakiet duży 12,00
93 Wyjazd karetki - transport sanitarny: 
94 * za 1 km 3,99
95 * za 1 h 60,00
96 * dodatkowo z lekarzem za 1 h 120,00
97 Wynajęcie karetki na zabezpieczenie imprez sportowych, kulturalnych, itp. 
98 * za 1 km 3,99
99 * za 1 h 200,00
100 Kserokopia dokumentu - format A4 0,50 zł za 1 stronę
101 Kserokopia dokumentu - format A3 1,00 zł za 1 stronę
102 Sporządzenie wyciagu, odpisu dokumentu 5,00
103 Uwierzytelnienie dokumentu 2,00
 SZPITALNY ODDZIAŁ RATUNKOWY 
104 Porada ambulatoryjna (bez badań diagnostycznych) 50,00
105 Założenie opatrunku małego 25,00
106 Założenie opatrunku dużego 50,00
107 Iniekcja dożylna ( wenflon , motylek ) 20,00
108 Iniekcja domięśniowa 10,00
109 Iniekcja podskórna 10,00
110 Wykonanie szczepienia- profilaktyka p/ tężcowa w urazach 15,00
111 Wlew kroplowy (kroplówka) 70,00
112 Leczenie p/ bólowe domięśniowe 30,00
113 Leczenie p/ bólowe dożylne (kroplówka) 80,00
114 Pobranie krwi do badań 15,00
115 Założenie cewnika do pęcherza 30,00
116 USG przeglądowe w SOR  50,00
117 Założenie sondy do żołądka 20,00
118 Płukanie żołądka 35,00
119 Pomiar ciśnienia tętniczego krwi 5,00
120 Usunięcie ciała obcego z oka 25,00
121 Chirurgiczne usunięcie ciała obcego 120,00
122 Badanie EKG z badaniem lekarskim 70,00
123 Punkcja stawu 50,00
124 Monitorowanie nieinwazyjne układu krążenia 250,00
125 Wkłucie centralne 100,00
126 Reanimacja 950,00
127 Zabieg chirurgiczny 120,00
128 Założenie opatrunku gipsowego dużego 75,00
129 Założenie opatrunku gipsowego małego 45,00
130 Repozycja zwichnięcia lub złamania 120,00
131 Detoksykacja pacjenta nietrzeźwego do 12 godzin 250,00
132 Detoksykacja pacjenta nietrzeźwego powyżej 12 godzin do 24 godzin 350,00
133 Pobyt pacjenta w Szpitalnym Oddziale Ratunkowym do 12 godzin 200,00
134 Pobyt pacjenta w Szpitalnym Oddziale Ratunkowym powyżej 12 godzin do 24 godz. 300,00
135 1 godzina opieki pielęgniarskiej 35,00
136 1 godzina opieki lekarskiej 55,00

 

Cennik usług na Szpitalnym Oddziale Ratunkowym poz. od 104 do 136 obowiązuje od 1 października 2010 roku.

 

Pliki do pobrania:
projekt i wykonanie: WonderSoftware