Ułatwienia dostępu

UWAGA! Ten serwis używa cookies i podobnych technologii.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Czytaj więcej…

Zrozumiałem

telefon3

EFSII kolor 300dpi     FE POIS

 

 

Cennik badań i usług wykonywanych przez Szpital odpłatnie

Cennik ważny od dnia 02.01.2024 r.

 
     
L.P. RODZAJ BADANIA CENA W ZŁ
1 Zdjęcie oczodołów 48,00
2 Zdjęcie żuchwy 37,00
3 Zdjęcie czaszki 60,00
4 Zdjęcie zatok 37,00
5 Zdjęcie kości twarzy 37,00
6 Zdjęcie kości nosa 37,00
7 Zdjęcie stawów skroniowo-żuchwowych 60,00
8 Zdjęcie kręgosłupa szyjnego 48,00
9 Zdjęcie kręgosłupa szyjnego czynnościowe 70,00
10 Zdjęcie kręgosłupa piersiowego 2 proj. 60,00
11 Zdjęcie kręgosłupa lędźwiowego 2 proj. 60,00
12 Zdjęcie kręgosłupa na stojąco 48,00
13 Zdjęcie kręgosłupa na stojąco 2 projekcje 60,00
14 Zdjęcie kości krzyżowej lub ogonowej 37,00
15 Zdjęcie stawów biodrowych u dzieci 37,00
16 Zdjęcie stawów biodrowych u dorosłych 48,00
17 Zdjęcie stawu biodrowego lewego lub prawego 48,00
18 Zdjęcie miednicy 48,00
19 Zdjęcie przeglądowe jamy brzusznej 48,00
20 Zdjęcie klatki piersiowej 60,00
21 Zdjęcie klatki piersiowej AP i boczne 70,00
22 Zdjęcie łopatki 1 projekcji 37,00
23 Zdjęcie łopatki 2 projekcje 60,00
24 Zdjęcie mostka skośne lub boczne 48,00
25 Zdjęcie żeber 37,00
26 Zdjęcie obojczyka 37,00
27 Zdjęcie barku w 1 projekcji 37,00
28 Zdjęcie barku 2 projekcje 60,00
29 Zdjęcie kości ramieniowej 37,00
30 Zdjęcie stawu łokciowego 2 projekcje 60,00
31 Zdjęcie stawów łokciowych 60,00
32 Zdjęcie przedramienia 2 projekcje 60,00
33 Zdjęcie nadgarstka 2 projekcje 37,00
34 Zdjęcie nadgarstków 48,00
35 Zdjęcie dłoni 37,00
36 Zdjęcie palców dłoni od I do V 37,00
37 Zdjęcie kości udowej 1 projekcja 37,00
38 Zdjęcie kości udowej 2 projekcje 60,00
39 Zdjęcie stawu kolanowego 2 projekcje 60,00
40 Zdjęcie porównawcze stawów kolanowych 70,00
41 Zdjęcie rzepki stawu kolanowego 2 proj. 48,00
42 Zdjęcie podudzia 60,00
43 Zdjęcie stawu skokowego 48,00
44 Zdjęcie stawów skokowych 60,00
45 Zdjęcie kości stopy 2 projekcje 48,00
46 Zdjęcie palców stopy od I do V 37,00
47 Zdjęcie pięty 2 projekcje 48,00
48 Zdjęcie pięt porównawcze 48,00
49 Zdjęcie stóp porównawcze 60,00
50 Pasaż jelita cienkiego lub grubego 75,00
51 RTG zęba 25,00
52 Zdjęcie panoramiczne stomatologiczne 55,00
53 Opis zdjęcia wykonanego poza pracownią 35,00
54 Sporządzenie odpisu wyniku RTG 5,00
55 USG jamy brzusznej 80,00
56 USG gruczołu krokowego 80,00
57 USG miednicy mniejszej 75,00
58 USG tarczycy 60,00
59 USG przezciemieniowe mózgu 80,00
60 USG piersi 60,00
61 USG moszny 80,00
62 Badanie dupleks-doppler tętnic szyjnych 90,00
63 USG ślinianek szyi 80,00
64 USG przetoki tętniczo-żylnej 80,00
65 USG stawu barkowego 80,00
66 USG stawu biodrowego 80,00
67 USG stawu kolanowego 80,00
68 USG stawu skokowego 80,00
69 USG tętnic kończyny dolnej 90,00
70 USG żył kończyny dolnej 90,00
71 Urografia 110,00
72 Urografia z kontrastem 160,00
73 Badanie cytologiczne 35,00
74 Stopień czystości pochwy 20,00
75 Pobranie wymazu w Pracowni Cytologicznej 20,00
76 Rektoskopia 60,00
77 Gastroskopia z testem urazowym 120,00
78 EKG spoczynkowe 30,00
79 Próba wysiłkowa 90,00
80 Holter EKG 24 h 110,00
81 Holter EKG 48 h 120,00
82 Holter EKG 72 h 130,00
83 Holter ciśnieniowy 24 h 110,00
84 ECHO 90,00
85 EEG 100,00
86 Spirometria bez opisu 60,00
87 Spirometria z opisem 70,00
88 EMG - badanie elektromiograficzne 140,00
89 Płyta CD z opisem 5,00
90 USG dzieci głowy przezciemiączkowe
150,00
91 USG dzieci jamy brzusznej
150,00
92 USG dzieci płuc
150,00
93 USG dzieci stawów biodrowych do 8 miesiąca życia niemowląt (badanie przesiewowe rozwojowej dysplazji)
150,00
  W PORADNIACH SPECJALISTYCZNYCH  
94 Badanie lekarskie w każdej Poradni Specjalistycznej 100,00
95 Szycie rany (+ każda następna nitka 5 zł) 20,00
96 Gips 40,00
97 Iniekcja 20,00
98 Badanie krwi na zlecenie /cena netto 32,52 zł + VAT 23% 7,48 zł./ 50,00
99 Badania profilaktyczne kierowców i kandydatów na kierowców (cena netto 162,60 zł + VAT 23% 37,40 zł.) 200,00
100 Badania profilaktyczne /wstępne, okresowe, kontrolne/ 100,00
101 Badania lekarskie do celów sanitarno-epidemiologicznych 100,00
  INNE  
102 Jednodniowy pobyt osoby pod wpływem alkoholu do 12 h 300,00
103 Jednodniowy pobyt osoby pod wpływem alkoholu od 12 -24 h 400,00
104 Test PCR 350,00
105 Test antygenowy 100,00
106 Krew 1 jednostka 200,00
107 Sterylizacja: pakiet mały /cena netto/ + VAT 23 % 8,00
108 Sterylizacja: pakiet średni /cena netto/ + VAT 23 % 11,00
109 Sterylizacja: pakiet duży /cena netto/ + VAT 23 % 15,00
110 Wyjazd karetki - transport sanitarny: * za 1 km 3,99
111 Wyjazd karetki - transport sanitarny: * za 1 h 300,00
112 Wynajęcie karetki na zabezpieczenie (imprez sportowych, kulturalnych, itp.):* za 1 km 3,99
113 Wynajęcie karetki na zabezpieczenie (imprez sportowych, kulturalnych, itp.):* za 1 h 300,00
114 Transport karetką do stacji Dializ 50,00
115 Transport karetką z lekarzem do Krakowa Szpital JP II 500,00
116 Wynajem sali konferencyjnej do 2 h: (cena netto 81,30 zł + VAT 23% 18,70 zł) 100,00
117 Wynajem sali konferencyjnej powyżej 2 h do 5h: (cena netto 121,96 zł + VAT 23% 28,05 zł) 150,00
118 Wynajem sali konferencyjnej na 1 dzień: (cena netto 203,26 zł + VAT 23% 46,75 zł) 250,00
119 Wypożyczenie sprzętu szkoleniowego (laptop, rzutnik) (cena netto 40,65 zł + VAT 23%9,35 zł) 50,00
120 Kserokopia dokumentu - format A4 0,40 zł za 1 stronę
121 Kserokopia dokumentu - format A3 0,80 zł za 1 stronę
122 Sporządzenie wyciągu, odpisu dokumentu 5,00
123 Uwierzytelnienie dokumentu 2,00
124 Opłata parkingowa całodniowa 5,00
  SZPITALNY ODDZIAŁ RATUNKOWY  
125 Porada ambulatoryjna (bez badań diagnostycznych) 100,00
126 Założenie opatrunku małego 50,00
127 Założenie opatrunku dużego 80,00
128 Iniekcja dożylna (wenflon, motylek ) 40,00
129 Iniekcja domięśniowa 20,00
130 Iniekcja podskórna 20,00
131 Wykonanie szczepienia- profilaktyka p/ tężcowa w urazach 25,00
132 Wlew kroplowy (kroplówka) 100,00
133 Leczenie p/ bólowe domięśniowe 50,00
134 Leczenie p/ bólowe dożylne (kroplówka) 100,00
135 Pobranie krwi do badań 50,00
136 Założenie cewnika do pęcherza 50,00
137 USG przeglądowe w SOR 90,00
138 Założenie sondy do żołądka 50,00
139 Płukanie żołądka 60,00
140 Pomiar ciśnienia tętniczego krwi 10,00
141 Usunięcie ciała obcego z oka 70,00
142 Chirurgiczne usunięcie ciała obcego 200,00
143 Badanie EKG z badaniem lekarskim 100,00
144 Punkcja stawu 100,00
145 Monitorowanie nieinwazyjne układu krążenia 300,00
146 Wkłucie centralne 300,00
147 Reanimacja 1 500,00
148 Zabieg chirurgiczny 300,00
149 Założenie opatrunku gipsowego dużego 100,00
150 Założenie opatrunku gipsowego małego 70,00
151 Repozycja zwichnięcia lub złamania 200,00
152 Pobyt pacjenta w Szpitalnym Oddziale Ratunkowym do 12 godzin 200,00
153 Pobyt pacjenta w Szpitalnym Oddziale Ratunkowym powyżej 12 godzin do 24 godz. 300,00
154 1 godzina opieki pielęgniarskiej 35,00
155 1 godzina opieki lekarskiej 55,00
156 Pobranie krwi na zawartość alkoholu (35,77 zł + 23% VAT) 44,00
157 Pobranie krwi osób zatrzymanych i doprowadzonych 40,00
  MEDYCYNA PRACY  
158 Wydanie orzeczenia lekarskiego (wstępne, okesowe, kontrolne) 100,00
159 Badanie profilaktyczne kierowców 100,00
160 Badania profilaktyczne kierowców i kandydatów na kierowców lub o przedłużenie ważności zaświadczenia(cena netto 162,60 zł + VAT 23% 37,40 zł.) 200,00
161 Badanie lekarskie do celów sanitarno-epidemiologicznych 100,00
162 Badania lekarskie specjalistyczne (za każde badania) 100,00
163 Badanie lekarskie laryngologiczne wraz z audiometrem 100,00
164 EKG spoczynkowe 30,00
165 Spirometria bez opisu 60,00
166 Spirometria z opisem 70,00
167 Badanie słuchu 20,00
168 Cytologia 35,00
169 Glukoza 10,00
170 ALAT/ASPAT (za każde) 10,00
171 Morfologia z rozmazem 10,00
172 Ogólne badanie moczu 10,00
173 Kreatynina 10,00
174 Cholinesteraza 20,00
175 Acetylocholinesteraza 20,00
176 Cholesterol 10,00
177 Antygen HBs 15,00
178 Przeciwciała anty HBs 30,00
179 Antygen HBc 60,00
180 HIV 30,00
181 Trójglicerydy we krwi 10,00
182 Retikulocyty 10,00
183 Bilirubina 10,00
184 PSA 35,00
185 Bolerioza 35,00
186 TSH 25,00
187 OB. 10,00
188 FT-3, FT-4 (za każde) 25,00
189 Żelazo, mocznik (za każde) 10,00
190 HBA1 C/wskaźnik przy cukrzycy/ 40,00
191 Jonogram 5,00
192 Sód 5,00
193 Magnez 5,00
194 Potas 5,00
195 Badanie Palestezjametria 120,00
196 D-Dimery 30,00
197 Lipidogram 30,00
198 HCV (weneryczne) 30,00
199 Amelaza 10,00
200 CRP 20,00
201 Poziom witaminy B12
50,00
202 OB 12,00
203 INR 20,00
204 APTT 20,00
205 GGTP 20,00
malopolskie     owiat     mz     nfz       bip       rzecznik       zip       rynek

 

        Kontakt    Dla pacjenta   Ważne informacje
  ul. Szpitalna 3, 32 200 Miechów                                             Oddziały   Aktualności
        Poradnie                                               Zamówienia publiczne
   Centrala Dyrekcja   Pracownie   Wydawanie dokumentacji
  tel. 41 38 20 100 tel. 41 38 20 333   Plan szpitala   BIP
  fax. 41 38 20 342       fax. 41 38 20 342   Dojazd    
Początek strony