Ułatwienia dostępu

UWAGA! Ten serwis używa cookies i podobnych technologii.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Czytaj więcej…

Zrozumiałem

telefon3

EFSII kolor 300dpi     FE POIS

 

Ordynator:

lek.med. Szymon Krauze, specjalista medycyny ratunkowej

tel. 41 38 20 106

 

Pielęgniarka Oddziałowa:

mgr piel. Agata Nocuń, specjalista pielęgniarstwa chirurgicznego

tel. 41 38 20 200

 

Kontakt z oddziałem:

tel. 41 38 20 259 - dyżurka pielęgniarska

tel. 41 38 20 121 - dyżurka lekarska

tel. 41 38 20 269 - rejestracja szpitalna

 

Charakterystyka Oddziału

Szpitalny Oddział Ratunkowy (SOR) to jednostka systemu Państwowego Ratownictwa Medycznego, która niezwłocznie udziela świadczeń opieki zdrowotnej, polegających na wstępnej diagnostyce oraz podjęciu leczenia niezbędnego dla stabilizacji funkcji życiowych osób znajdujących się w stanie nagłego zagrożenia zdrowia i życia. Jeśli zachodzi taka potrzeba, zapewnia transport sanitarny pacjenta do najbliższego podmiotu leczniczego wykonującego świadczenia opieki zdrowotnej w odpowiednim zakresie.
Do szpitalnego oddziału ratunkowego pacjent może zgłosić się bez skierowania. Nie obowiązuje rejonizacja, pomoc udzielana jest niezależnie od miejsca zamieszkania pacjenta i miejsca zdarzenia.
Szpitalny Oddział Ratunkowy jest przeznaczony dla pacjentów wymagających pomocy w stanie nagłym i nie zastępuje lekarza podstawowej opieki zdrowotnej ani lekarza poradni specjalistycznej. Lekarz kieruje wyłącznie na badania i konsultacje niezbędne ze względu na stan nagłego zagrożenia życia lub nagłego, poważnego zagrożenia zdrowia.

Szpitalny Oddział Ratunkowy w Miechowie powstał 01.02.2003 roku na bazie Izby Przyjęć, posiada własne lądowisko dla helikopterów.

Do zadań SOR należy:

 1. udzielanie świadczeń zdrowotnych polegających na wstępnej diagnostyce i podjęciu leczenia w zakresie niezbędnym do stabilizacji funkcji życiowych oraz osób znajdujących się w stanie nagłego zagrożenia życia i zdrowia, z przyczyny wewnętrznej lub zewnętrznej, a w szczególności w razie wypadku, urazu, zatrucia u dorosłych i dzieci,
 2. udzielanie świadczeń zdrowotnych poszkodowanym w wypadkach masowych i katastrofach,
 3. przyjmowanie chorych wyziębionych na skutek przypadkowej hipotermii, urazu, długiego oczekiwania na pomoc w złych warunkach atmosferycznych,
 4. zaopatrywanie chorych z urazami różnych części ciała,
 5. dokonywanie zabezpieczenia medycznego pacjentów oraz organizowanie transportu do innych zakładów opieki zdrowotnej w razie konieczności leczenia specjalistycznego,
 6. opracowanie planu zabezpieczenia ratunkowego rejonu działania na wypadek zdarzeń jednostkowych, wypadków masowych i katastrof (wspólnie z Państwową Strażą Pożarną i Powiatowym Centrum Zarządzania Kryzysowego),
 7. ustalanie wspólnych procedur ratunkowych w działaniach przedszpitalnych wszystkich podmiotów ratownictwa medycznego w rejonie działania oddziału.

Kolejność  przyjmowania  pacjentów w SOR

Szpitalny Oddział Ratunkowy (SOR) -  udziela pomocy medycznej osobom w stanie nagłego zagrożenia zdrowia, które są przywożone przez zespoły ratownictwa medycznego  (ZRM) lub zgłaszają się same. 

 1. O kolejności przyjęcia pacjenta decydują jedynie wskazania medyczne.
 2. Wstępnej oceny i segregacji dokonuje wyznaczona pielęgniarka dyżurna i lekarz dyżurny SOR.
 3. W zależności od objawów, pacjent zostaje zakwalifikowany i skierowany do odpowiedniego obszaru SOR.

Szpitalny Oddział Ratunkowy składa się z kilku obszarów:

 1. obszar segregacji medycznej, rejestracji i przyjęć,
 2. obszar resuscytacyjno - zabiegowy,
 3. sala terapii natychmiastowej - składa się z sali zabiegowej i sali opatrunków gipsowych,
 4. obszar obserwacyjny,
 5. obszar konsultacyjny,
 6. obszar krótkotrwałej intensywnej terapii.

SOR wyposażony jest w sprzęt: defibrylatory z kardiowersją i opcją elektrostymulacji serca, respiratory stacjonarne i transportowe, pompy infuzyjne, stoły zabiegowe, lampy operacyjne, aparaty do znieczulenia wraz z zestawem monitorującym, elektryczne urządzenia do ssania, aparaty i materac do powierzchniowego ogrzewania pacjenta, kardiomonitory z możliwością pomiaru rytmu serca, ciśnienia tętniczego  i  żylnego, temperatury powierzchniowej i głębokiej ciała, z pulsoksymetrem i kapnografem, zestawy do trudnej intubacji, w tym wideolaryngoskop, zestaw do tracheotomii, konikopunkcji, zestaw do drenażu klatki piersiowej, laryngoskopy, worki samorozprężalne typu AMBU, laryngofiberoskop, aparat RTG z ramieniem C, aparat USG, aparaty do wykonywania EKG, analizator parametrów krytycznych.

Obszar segregacji medycznej, rejestracji i przyjęć

W tym obszarze przeprowadza się wstępną ocenę osób, które znajdują się w stanie nagłego zagrożenia zdrowotnego i bezkolizyjnego transportu tych osób do innych obszarów oddziału lub do innego oddziału szpitala.

Obszar resuscytacyjno - zabiegowy

Urządzenie i wyposażenie tego obszaru zapewnia co najmniej:

 • monitorowanie i podtrzymywanie funkcji życiowych,
 • prowadzenie resuscytacji krążeniowo-oddechowo-mózgowej,
 • prowadzenie resuscytacji okołourazowej,
 • wykonywanie podstawowego zakresu wczesnej diagnostyki i wstępnego leczenia urazów.

Sprzęt medyczny: aparat do znieczulenia, aparat RTG z ramieniem C, aparat USG, aparat EKG; 3 pompy infuzyjne, 2 defibrylatory z kardiowersją i opcją elektrostymulacji serca, 2 kardiomonitory z możliwością pomiaru rytmu serca, ciśnienia tętniczego i  żylnego, temperatury powierzchniowej i głębokiej ciała, z pulsoksymetrem i kapnografem, respirator stacjonarny, respirator transportowy, 2 urządzenia do ssania; zestawy do trudnej intubacji, w tym wideolaryngoskop, zestaw do tracheotomii, konikopunkcji; zestaw do drenażu klatki piersiowej i inne.

Sala terapii natychmiastowej

Sala zabiegowa    
Wykonywanie drobnych zabiegów chirurgicznych u osób, które znajdują się w stanie nagłego zagrożenia zdrowotnego.
Sprzęt medyczny: stół zabiegowy z lampą operacyjną, aparat do znieczulenia, defibrylator z kardiowersją i opcją elektrostymulacji serca; kardiomonitor z możliwością pomiaru rytmu serca, ciśnienia tętniczego i  żylnego, temperatury powierzchniowej i głębokiej ciała, z pulsoksymetrem i kapnografem, 3 pompy infuzyjne, analizator parametrów krytycznych, zestaw niezbędnych narzędzi chirurgicznych na stanowisko, ssak elektryczny.

Obszar obserwacyjny

W skład obszaru wchodzą cztery stanowiska.
Sprzęt medyczny:  defibrylator z kardiowersją i opcją elektrostymulacji serca, 4 kardiomonitory z możliwością pomiaru rytmu serca i oddechu, ciśnienia tętniczego i  żylnego, temperatury powierzchniowej i głębokiej ciała, wysycenia tlenowego hemoglobiny; ssak elektryczny, laryngoskop, worek samorozprężalny typu AMBU, przenośny zestaw resuscytacyjny z niezależnym źródłem tlenu i respiratorem transportowym,2 aparaty do powierzchniowego ogrzewania pacjenta.

Obszar konsultacyjny

W skład obszaru wchodzą trzy boksy badań lekarskich, które wewnętrznie połączone są traktem komunikacyjnym Wyposażenie obszaru w wyroby medyczne i produkty lecznicze umożliwia przeprowadzanie badań lekarskich i konsultacji specjalistycznych.

Obszar krótkotrwałej intensywnej terapii

Do zadań tego obszaru należy:

 • monitorowanie i podtrzymywanie funkcji życiowych,
 • prowadzenie resuscytacji krążeniowo-oddechowo-mózgowej,
 • wykonywanie podstawowego zakresu wczesnej diagnostyki i wstępnego leczenia urazów,
 • prowadzenie resuscytacji płynowej,
 • leczenie bólu, wstępne leczenie zatruć,
 • opracowywanie chirurgiczne ran i drobnych urazów.

Sprzęt medyczny: kardiomonitor z możliwością pomiaru rytmu serca, ciśnienia tętniczego i  żylnego, temperatury powierzchniowej i głębokiej ciała, z pulsoksymetrem i kapnografem, respirator stacjonarny, respirator transportowy, 6 pomp infuzyjnych; laryngofiberoskop;  materac do ogrzewania pacjenta,  leki i inny sprzęt ratujący życie.

mgr piel. , specjalista pielęgniarstwa  chirurgicznego

malopolskie     owiat     mz     nfz       bip       rzecznik       zip       rynek

 

        Kontakt    Dla pacjenta   Ważne informacje
  ul. Szpitalna 3, 32 200 Miechów                                             Oddziały   Aktualności
        Poradnie                                               Zamówienia publiczne
   Centrala Dyrekcja   Pracownie   Wydawanie dokumentacji
  tel. 41 38 20 100 tel. 41 38 20 333   Plan szpitala   BIP
  fax. 41 38 20 342       fax. 41 38 20 342   Dojazd    
Początek strony