Ułatwienia dostępu

telefon3

EFSII kolor 300dpi     FE POIS

 

Szpital św. Anny w Miechowie prowadzi działalność związaną z narażeniem na promieniowanie jonizujące, polegającą na udzielaniu świadczeń z zakresu rentgenodiagnostyki i stosowaniu urządzeń wytwarzających promieniowanie jonizujące.

Jednostka prowadziła kontrolę narażenia na promieniowanie jonizujące:

  • dla pracowników metodą dozymetrii indywidualnej – w okresie od 01.01.2022 r. do 31.12.2022r. nie zarejestrowano dawek przekraczających dawki graniczne dla personelu,
  • dla osób z ogółu ludności – pomiary skuteczności osłon stałych i ruchomych wykazały, że nie są przekroczone limity dawek określonych przepisami prawa.

Zgodnie z ustawą przy Prawo atomowe (t.j. Dz.U. z 2023 r. poz. 1173) – dopuszczalna roczna wartość narażenia na promieniowanie jonizujące w 2022 roku wynosiła:

  • dla pracowników zatrudnionych w warunkach narażenia na promieniowanie jonizujące: 20 mSv na całe ciało i oczy, 500 mSv na dłonie, przedramiona; (pracownicy zatrudnieni w Szpitalu są zakwalifikowani do kategorii narażenia B (<6mSv))
  • dla osób z ogółu ludności: 1 mSv na całe ciało, 15 mSv na oczy, 50 mSv na skórę.

Z prowadzonych pomiarów dawek indywidualnych wynika, że prowadzenie działalności przez Jednostkę, związanej z narażeniem na promieniowanie jonizujące, nie miało w 2022 roku negatywnego wpływu na zdrowie ludzi i na środowisko.
W wymaganych odstępach czasu wykonywane są testy specjalistyczne oraz podstawowe aparatów rentgenowskich oraz urządzeń pomocniczych – wszystkie testy przeprowadzone w 2022 roku dały wynik pozytywny.

W związku z prowadzoną działalnością do środowiska nie są uwalniane substancje promieniotwórcze.

Podstawa prawna:art. 32c ust. 2 ustawy Prawo atomowe (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1173).

Numery alarmowe

Aby wezwać pomoc dzwoń

pod nr 112


Pogotowie - 999

Straż pożarna - 998

Policja - 997

Termomodernizacja Szpitala

nfos mrpo

Dojazd

dojazd

Certyfikaty

iso9001

Solidarnie dla transplantacji

Solidarnie pion b ziel

malopolskie     owiat     mz     nfz       bip       rzecznik       zip       rynek

 

        Kontakt    Dla pacjenta   Ważne informacje
  ul. Szpitalna 3, 32 200 Miechów                                             Oddziały   Aktualności
        Poradnie                                               Zamówienia publiczne
   Centrala Dyrekcja   Pracownie   Wydawanie dokumentacji
  tel. 41 38 20 100 tel. 41 38 20 333   Plan szpitala   BIP
  fax. 41 38 20 342       fax. 41 38 20 342   Dojazd    
Początek strony